Strona główna
galeria
prev
prev
Galeria główna

BAF MASTER - nowa formuła ekspercka

 

P R O G R A M  R. A. 2 0 1 7 / 2 0 1 8


Nauka trwa I semestr w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w weekendy (zjazdy co dwa tygodnie) w Muzeum Fotografii oraz Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W roku akademickim 2017/2018 uczestnicy zrealizują prace dyplomowe w jednej z sześciu pracowni specjalistycznych (do wyboru na etapie rekrutacji).

--> Pracownia fotografii przyrodniczej i makrofotografii
prowadzenie: Adam Adamski

Możliwości, jakie daje współczesna technika nie gwarantują sukcesu w żadnej dziedzinie fotografii, dobra znajomość fotografowanego tematu wymaga nierzadko doświadczenia i wiedzy zdobywanej latami. Pracownia fotografii przyrodniczej umożliwi miłośnikom i adeptom tej specjalizacji udoskonalić swoje umiejętności warsztatowe, poznać sprzęt oraz przygotować się do fotografowania w terenie.


--> Pracownia fotografii portretowej, modowej oraz aktu 
prowadzenie: Jacek Ziółkowski

Sprawne poruszanie się w wielu obszarach fotografii to jedna z podstawowych umiejętności fotografa komercyjnego. Dzięki godzinom spędzonym w studio oraz pracy z modelkami i modelami, uczestnicy zajęć będą w stanie poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi sytuacjami, związanymi z oświetleniem i kompozycją zaprojektowanych wcześniej planów zdjęciowych. 


--> Pracownia fotografii reporterskiej i  teatralnej 
prowadzenie: Wojtek Szabelski

Fotoreporter to nie paparazzi polujący na celebrytów, lecz ktoś, kto uważnie obserwuje świat, a jego podejście do fotografowanego tematu jest głęboko humanistyczne. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co znaczy pozostać niezauważonym obserwatorem i dokumentatorem rzeczywistości. Także praca ze światłem, zwłaszcza scenicznym, wymaga dużej wiedzy i odpowiedniego przygotowania – by w sposób właściwy oddawać dramatyzm fotografowanych scen.

 

--> Pracownia fotografii kreacyjnej i technik XIX-wiecznych
prowadzenie: Marek Noniewicz

Uczestnicy zajęć odkryją potencjał tkwiący w fotografii tradycyjnej. Poznają specyfikę pracy z kamerą wielkoformatową oraz techniki tworzenia unikatowych odbitek (cyjanotypia, papier solny) – nauczą się samodzielnie przygotowywać odpowiednie roztwory, preparować papier światłoczuły i go naświetlać.
XXI wiek przyniósł rewolucyjne zmiany w technikach obrazowania. Ułatwienia technologiczne pozbawiły fotografię pierwiastka tajemnicy, może dlatego „zwolennicy szybkości”, znudzeni zawrotnym tempem, szukają magii i aury niesamowitości w zapomnianych technikach. W obszarze mojej aktywności znajduję się głównie fotografia, choć coraz częściej myślę, że interesuje mnie światłoczułość. Jestem przekonany, że sposób zapisu odzwierciedla proces myślenia o obrazie i jego recepcję, stąd też częściej sięgam po techniki historyczne i eksperymentalne czy efemeryczne formy zapisu, traktując je jako rodzaj klucza do języka natury. Staram się ożywić mit, próbuję znaleźć dla niego współczesny kontekst. Nieodwracalność i nieustanne przeobrażenia procesów srebrowych są w jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata przyrody. To, co staram się rejestrować, to przebieg tych zmian.


 --> Pracownia fotografii ulicznej – street photo 
prowadzenie: Darek Bareya

Nieco odmienne podejście do pracy z aparatem w mieście, dokumentowania oraz portretowania ludzi, zakłada tworzenie relacji z fotografowanymi modelami – wzajemne zaufanie pozwoli stworzyć portrety pełne głębi psychologicznej.
 
 
--> Pracownia fotograficznej kreacji obrazu 
prowadzenie: Patryk Chenc

Przemyślana fotografia reklamowa to godziny pracy koncepcyjnej, przy budowaniu planu fotograficznego i oświetlenia. Uczestnicy zajęć zdobędą tę umiejętność pod okiem specjalisty – nauczą się reżyserować plan oraz realizować go w praktyce.

 


Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce ZAPISY
galeria
prev
prev
Z życia BAF
galeria
prev
prev
Prace zaliczeniowe
galeria
prev
prev
Galeria słuchaczy